Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-08-18

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

2017-08-03

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku rozpoczął się okres składania nowych wniosków o świadczenie w Programie "Rodzina 500+". Szczegółowe informacje znajduja się na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9007,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html

2017-07-25

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

 

Tematyka prac magisterskich powinna obejmować w szczególności takie zagadnienia jak:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

 • polityka rynku pracy,
 • Fundusze Strukturalne i ich wpływ na rynek pracy,
 • działalność instytucji rynku pracy,
 • działania sektora organizacji pozarządowych na rynku pracy,
 • aktywizacja zawodowa i jej efektywność,
 • poradnictwo zawodowe, zawodoznawstwo,
 • kształcenie na potrzeby rynku pracy,
 • kształcenie ustawiczne,
 • przedsiębiorczość i wpływ organizacji gospodarczych na kształt rynku pracy,
 • potrzeby gospodarki regionalnej i przedsiębiorców w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim,
 • rozwój pracowników i ich mobilność zawodowa,
 • migracje za pracą,
 • wpływ procesów gospodarczych na zmiany i przemieszczanie zasobów pracy,
 • praktyki organizacyjne wpływające na jakość kapitału ludzkiego,
 • dyskryminacja na rynku pracy (szczegóły w regulaminie konkursu).

 

 

2017-07-06

System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I

 

Zapraszamy wszystkich pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Redy, Rumi, Wejherowa i Gminy Wejherowo do wzięcia udziału w projekcie:

 

„System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT  –  etap I” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Szkolenia PUP Wejherowo Budynek B - wejście C (KLUB PRACY) 12 od 2017-08-22
do 2017-09-30
< poprzednia 1 następna >